לוגו ראשי

RU

AR

המצע

דברי פתיחה

אחרי מאבק ממושך שכלל חסימות צירים ראשיים, רכבות ומפעלים ואף חסימות של משרדי ממשלה ובתים פרטיים של חברי כנסת.
הגענו למסקנה כי השינוי חייב להגיע מתוך בית המחוקקים.
אנחנו מעבירים את המאבק מהכבישים והצמתים למליאת הכנסת.
המפלגה מתיימרת לייצג את האנשים השקופים – (אוכלוסייה מוחלשת), אשר נזרקים לשוליים ונדחקים לאחור כל פעם מחדש.
שבענו מהבטחות לפני בחירות, שבענו מאכזבות אחרי בחירות, לכן אנחנו לוקחים את המושכות ורוצים להוביל את המהלכים לשיפור חיי האוכלוסייה המוחלשת הכוללת בתוכה בין השאר את ציבור הנכים בכל סוגי המגזר השונים, הקשישים, אימהות חד הוריות, ילדים נכים וכל אוכלוסייה שקופה שלא מקבלת מענה מנבחרי הציבור.
המצב כיום בישראל אינו מאפשר מחייה סבירה ומכובדת לאוכלוסייה המוחלשת, וכל מטרת המפלגה להוביל לשינוי ולתת לכולנו חיים נאותים בכבוד ללא צורך להתחנן לקבלת עזרה ממשרדי הממשלה השונים.
אנו מפלגה חברתית שכל העניין שלנו זה לפעול למען האוכלוסיות המוחלשות.
בשנים האחרונות הוכחנו בפועל כי המאבק שלנו נטול כל אינטרס אישי ולא נגוע בהשקפה פוליטית חד צדדית כלשהי, אין לנו שום שיוך פוליטי למי מהצדדים ומטרת העל שלנו היא קידום זכויות האוכלוסייה המוחלשת בישראל ותו לא.

הסוגיות איתן המפלגה מבקשת להתמודד

אוכלוסיית הנכים, קצבת הנכות וקצבאות ייעודיות
 • אחת מאבני הדרך והדרישות הבסיסיות שהמפלגה מבקשת להביא לסדר היום היא הדרישה להעלאת קצבאות הנכות בהתאם לדרגת הנכות ודרגת אובדן כושר העבודה, עד לגובה שכר המינימום.
  קצבת הנכות צריכה להיות צמודה לשכר המינימום, כך שקצבת הנכות תתעדכן בהתאם לעליית שכר המינימום.
 • ביטול חוק לרון – חוק לרון למעשה פוגע בהתפתחותו האפשרית של הנכה ופוגע פגיעה קשה במוטיבציה של הנכה לצאת לשוק העבודה מכיוון ששוכן בליבו החשש שמא תקוצץ קצבתו.
 • קצבת השירותים המיוחדים – תחושב כאחוז מתוך קצבת הנכות המקסימאלית הקבועה בחוק כך שתספק את הצרכים האמתיים של הנכים הסיעודיים.
 • קצבת הניידות – הקלה במדיניות הוועדות הרפואיות בנושא הניידות, תוך תוספת בקצבת הניידות לנזקקים לרכב גדול (ואן).
ועדות הביטוח לאומי ומשרד הבריאות

אנו שואפים לפעול מול הגורמים לרבות ביטוח לאומי ומשרד הבריאות בכדי לשנות ולשפר את:

 • זהות רופאי הוועדות הרפואיות תהיה חיצונית לביטוח לאומי כך שהרופא היושב בוועדה הוא בלתי תלוי ולא בעל אינטרס אישי.
 • קביעת מנגנון חיצוני שבאמצעותו ניתן יהיה להדיח רופאים בוועדות הרפואיות אשר יוכח שהם חסרי רגישות למצבו הרפואי והנפשי של האדם שנבדק.
 • לקצר את זמן ההמתנה הממושך, כך שלא יתאפשר עיכוב מצד גורמים אלה של מעל ל-30 ימי עבודה.
 • קבלת החלטות ופרוטוקולים של הוועדות באופן מידי בסיום הוועדה הרפואית כנהוג בכל בית משפט.
אוכלוסיית הנכים העיוורים ובעלי לקות ראיה

אנו שואפים לקדם חקיקה אשר תרחיב את הניקוד במבחני ה- IADL לעיוורים ולקויי ראייה.
כאשר המטרה היא לאפשר בהתאם לתפקוד הנכה להגיע לשיעורי שר”מ של עד 112% ולא כפי הנהוג כיום להעניק רק 50%.

אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה

אנו מאמינים כי יש להגדיר את הזכאות לסל תקשורת מלא, וזאת ללא קשר לגיל ההתחרשות של הנכה.

אזרחים ותיקים

גמלאים/אזרחים ותיקים, מפלגת נתי”ב תפעל לסייע לאוכלוסיית הגמלאים:
* בהעלאת קצבת אזרח ותיק לשכר מינימום (שיהיה צמוד ליוקר המחיה).
אנו נפעל בכדי לאפשר כפל קצבאות לאזרחים ותיקים נכים, כלומר השארת קצבת הנכות וקבלת קצבת הזקנה המגיעה מביטוח לאומי, זאת ועוד נפעל כדי להגדיל את קצבת הזקנה לגובה שכר המינימום ובצמוד אליו.
אנו למעשה מבקשים לייצג את האזרחים הוותיקים והקשישים מכל המגזרים בחברה הישראלית.* הוזלת משמעותית והנחות במחירי: ארנונה, חשמל, מים, תקשורת ועוד…
* הקמת גוף שיסייע בהתמודדות מול הבירוקרטיה הממשלתית.
* הנגשת משרדי הממשלה לאזרחים הוותיקים.
* הקמת מערך שילוב הגמלאים בשוק העבודה והפנאי.
כמו כן נפעל בכדי לאפשר כפל קצבאות לאזרחים ותיקים נכים, כלומר השארת קצבת הנכות וקבלת קצבת הזקנה המגיעה מביטוח לאומי, אנו למעשה מבקשים לייצג את האזרחים הוותיקים והקשישים מכל המגזרים בחברה הישראלית.

מעמד עובדים זרים

אנו מעוניינים לפעול למען הסדרת נושא העסקת עובדים זרים המיועדים לטיפול וליווי נכים.
כל תוספת כספית למטפלים תשולם באופן מלא לקצבאות הייעודיות.
כמו כן , הסדרת נושא הפנסיה והפיצויים לעובדים זרים שינתנו על ידי המדינה ולא על ידי הנכה.

תעסוקת נכים

מפלגתנו תפעל להקמת מסגרות תעסוקה לנכים בגילאים שונים, לרבות יצירת הכשרות וקורסים מקצועיים, מתן תמריצים למעסיקים המשלבים נכים במקום העבודה, עידוד קליטת עובדים מאוכלוסיית הנכים במקומות עבודה ממשלתיים והשוואת השכר במפעלים מוגנים לפי שכר המינימום במשק.
בנושא פטור ממס הכנסה לנכים, נפעל להשוואת והעלאת הזכויות של כלל הנכים ללא אפליה בין אוכלוסיות הנכים השונות.

נגישות

יישום החקיקה הקיימת בנושא הנגשת מבנים ציבוריים וממשלתיים, תוך הקפדה על הנגשה מקיפה כולל שירותי נכים בכל מבנה ציבורי וממשלתי (למשל תוספת בחוק לשירותי נכים גם ברשתות השיווק) .

ספורט נכים

עידוד ספורט הנכים והשוואת התקצוב לאותו תקציב הניתן לספורטאים בריאים.

בריאות נכים

אנו שואפים לחזק את מערכת הבריאות הציבורית ובייחוד לפעול בנושא סל בריאות מורחב לציבור הנכים והקשישים בישראל, לרבות תרופות מצילות חיים שאינן בסל הבריאות
כמו כן, אנו נפעל להוזלת המיסים בכל הקשור לאביזרי עזר למען בעלי מוגבלויות ובנוסף נפעל לפיקוח על אביזרים מיוחדים אלה.

הסדרת שוק הקנאביס הרפואי

המצב הנוכחי בישראל בכל הקשור לקבלת רישיון לקנאביס רפואי, הוא בכי רע.
אנו מאמינים כי יש לאפשר הוצאת רישיון קנאביס רפואי למטופל בעל מוגבלות באמצעות רופא המשפחה.
בנוסף, אנו מאמינים כי יש לפתוח את שוק הקנאביס הרפואי לתחרות חופשית ובאופן מפוקח בישראל תוך סבסוד חלקי של עלויות רכישות הקנאביס לנכים בעליי רישיון.
הקנאביס הרפואי הוא תרופה לכל דבר ועניין וכך יש להתייחס לנושא.

דיור

תפיסתנו בנושא הדיור הציבורי היא כי יש לערוך רפורמה מקיפה, הכוללת הקצאת דירות נוספות תוך הקפדה על נגישות לנכים, כאשר קבלני הבניה בישראל יפרישו מתוך מספר הדירות שהם בונים כ-5% לטובת דיור ציבורי ובחלקו יהיה גם נגיש לנכים.
יתר על כן יש לשפר ולהגדיל את הסיוע הניתן בשכר דירה לאוכלוסיות המוחלשות.

חינוך

תפיסתנו בנושא החינוך בישראל לילדים בעלי מוגבלויות היא כי יש לשנות את הנוהג כיום בכמה מישורים:

 • הגדלת הסיוע הניתן בהסעות מבתי ספר וגנים לילדים בעלי מוגבלויות.
 • שילוב ילדים בעלי מוגבלויות במערכת החינוך הרגילה.
 • הגדלת שעות הפעילות במוסדות החינוך עם דגש על חוגים ופעילויות חברתיות.
ביטחון

נושא הביטחון לא זר לאף אזרח ישראלי ובמציאות של ימינו אנו מתמודדים עימו באופן כמעט שגרתי, עבור אוכלוסיית הנכים הדבר אף קשה שבעתיים שכן הגעה למרחב המוגן יכול לעיתים להימשך זמן ממושך ולעיתים אף יכול להוות מכשול שכן מרבית המרחבים המוגנים בישראל אינם מונגשים.
לכן, מפלגתנו תפעל למען ביטחונם האישי של הנכים באמצעות:

 • הקמת מקלטים נגישים ברחבי הארץ.
 • סיוע ומימון להקמת חדרי ביטחון לנכים שאין בקרבתם מקלט נגיש בזמן הגעה סביר.
 • סיוע ומימון להקמת חדרי ביטחון לבעלי מוגבלות באזורים עם סיכון ביטחוני גבוה.
תחבורה

הגברת הפיקוח והסדרת הקריטריונים לקבלת תו חניה לנכה.
הגדלת מספר מקומות חנייה לנכים.
תוך הגברת האכיפה והטלת קנסות כספיים על רכבים שאינם מורשים לחנייה במקומות שמורים לרכבי נכים.
כמו כן אכיפה מאסיבית על שימוש ברכב נכה ללא המצאות הנכה ברכב.

סיוע לאוכלוסיות מוחלשות

מתן עזרה וסיוע לאם/אב חד הוריים, העובדים במשק כהשלמה לשכר המינימום ללא חישוב קצבת הילדים שמקבלים.
סיוע נוסף שיש לתת הוא בהוספת שעות פעילות לילדים במימון המדינה, במעונות יום וגני ילדים להורים חד הוריים העובדים במשק בהתאם לגובה ההכנסה.

תרבות

הרחבת ההוזלות באירועי תרבות לבעלי מוגבלויות ואזרחים ותיקים לפי קבוצות גיל ומכל המגזרים, הוזלת כרטיסים לכניסה למקומות תרבות כמו בתי קולנוע מוזיאונים.
בנוסף תקצוב והרחבת מערך המועדונים החברתיים לבעלי מוגבלויות ואזרחים ותיקים.

נושאים נוספים

אנו נמשיך לעדכן את המצע בהתאם לנדרש בהתחשב בצרכים המשתנים של המשק וכן בהתאם לאופי והיקף ההתפקדות למפלגה.

עצם העניין

תכנית האקטואליה של "קל הים האדום"

דילוג לתוכן