לוגו ראשי

RU

AR

חזון

המפלגה תפעל לשפר לחזק ולטפח את הנכים, הקשישים ואוכלוסיות מוחלשות במדינת ישראל, בארץ ישראל תוך הצבת מנהיגות ישרה ומחויבת שטובת המדינה ואזרחיה, ללא הבדל דת, גזע, מין או מגדר, בראש מעייניה.

המפלגה תפעל לשיפור, פיתוח ושדרוג השירותים והטיפול באזרחי המדינה הנכים הקשישים וכלל האוכלוסייה המוחלשת, לצמצום הבירוקרטיה והרגולציה, לרווחת אזרחי ישראל בעלי המוגבלות, אזרחים ותיקים, וכלל האוכלוסייה המוחלשת בכל תחומי החיים: הבריאות, החינוך, הדיור, התחבורה, התשתיות הלאומיות, הרווחה, הבריאות, הביטחון האישי והתעסוקה.

המפלגה תפעל לקביעת סדרי עדיפויות בתכנון, במימון ובביצוע, תוך מיצוי מיטבי של המשאבים הלאומיים הקיימים ובקרה על עמידה ביעדים בכל דרגי הביצוע מתוך רצון לאפשר לכלל אוכלוסיית הנכים, קשישים ואוכלוסייה מוחלשת לחיות בכבוד. החברה, באופן שוויוני ומייצג, תוך מתן עדיפות בהקצאת משאבים והשקעה באוכלוסיות בעלי מוגבלויות, נכים, קשישים וצעירים נכים ואזרחים מכלל האוכלוסייה המוחלשת.

המפלגה תפעל לטיפוח התרבות, החברה, באופן שוויוני ומייצג, תוך מתן עדיפות בהקצאת משאבים והשקעה באוכלוסיות בעלי מוגבלויות, נכים, קשישים וצעירים נכים ואזרחים מכלל האוכלוסייה המוחלשת.

תעודת רישום לפי חוק המפלגות

תעודת רישום לפי חוק המפלגות

לצפייה
דילוג לתוכן